Fabrica del Guixaró Casserres

  Berguedà
  Ctra. 1411, entre Puig-reig i Gironella
  A la llera dreta del riu Llobregat.
  416

  Coordenades:

  41.99524
  1.88664
  407787
  4649847
  08049-38
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX
  1880
  Bo
  Inexistent
  Si, IPIC 14-21
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  7800112DG0470S0001ZK
  Jordi Montlló Bolart

  És una característica fàbrica de pisos de planta rectangular, paral·lela al riu. Totes les obertures, tant finestres com portes d'accés, estan emmarcades amb obra de maó vist, la majoria d'elels estan tapiades amb maons. Les naus s'aguanten amb dues fileres de pilars de ferro colat paral·leles al mig del tancament amb tirants de ferro i revoltons. La coberta és de teules a dues aigües i reposa sobre encavallades de fusta.
  Al costat hi arriba el canal provinent de la resclosa, que és el que antigament proporcionava l'energia elèctrica per moure els embarrats. Actualment formen part de la fàbrica el que havia estat l'antiga església i unes naus adossades de construcció més recent.
  Al costat de l'esglésai hi ha la casa de l'encarregat i més amunt la casa on s'allotjava l'amo quan venia, ja que el seu habitate estava a Viladomiu Nou i la casa del director.

  Aquesta fàbrica de filats i teixits de cotó, es posà en funcionament l'any 1880 . Amb el temps s'especialitzà en la producció de mallorques i franel·les. L'activitat industrial tèxtil es va mantenir fins l'any 1990. A partir de l'any 1991 es fa producció d'alumini.

  CABANA, Francesc (1994). Fàbriques i empresaris, vol. 2. Barcelona.
  SERRA, R. i SELLÉS, C. (1996). El Berguedà. Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Terrassa.
  SOLER, Ramon (1985). El Guixaró. Gironella.