Est camí de can Grau a coll de Puig d'Ovella Granollers

Vallès Oriental
Camp a 40 metres del camí de can Grau al coll de Puig d'Ovella, 08400-GRANOLLERS
A mitja vessant de la muntanya prop del camí carener

Coordenades:

41.59361
2.29536
441273
4604897
08096-270
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Dolent
Apareix material molt escadusser
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 005A00066
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En un camp situat a l'est del camí de can Grau al coll de Puig d'Ovella i que es troba al vessant est de la serra que separa Granollers de Valldeoriolf. En un antic conreu de vinya, actualment de blat, es troba de forma molt esporàdica algun fragment de terrissa ibèrica feta a mà i a torn. No hi ha cap altre element que defineixi el jaciment. L'accés s'efectua des de la carretera que mena des de Granollers a Valldeoriolf, un cop passat el nucli de la Torreta. Després de can Monràs cal prendre, a la dreta, el camí que enllaça des de can Llobet enllaça amb el de can Grau. Després cal prendre el camí de Santa Quitèria i el jaciment es troba en uns camps de conreu situats a ponent de can Cirit (INVENTARI, 1997). Documentat per J. Estrada:- 15 de maig de 1947: Es menciona la troballa de dues monedes, ceràmica campaniana, comuna ibèrica, vores de gerra, etc. - 20 de febrer de 1948: troballa d'un fragment de ceràmica ibèrica pintada i comuna de cuina.- 21 de gener de 1951: troballa d'un forn de perfil acampanat i uns 3metres de diàmetre. També s'esmenta l'aparició de parets, teules i alguns fragments de terrissa, en destaca ceràmica pintada ibèrica. 10 d'abril de 1961: Vicenç Garriga va lliurar diversos fragments de ceràmica feta a mà, segons consta recollits en una pseudo-sitja (VILA, 2001).

A INVENTARI (1997) i a VILA (2001) apareix citat com PUIG D'OVELLA, però al plànol del terme municipal com a PUIG D'OLIVELLA. Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Existeixen notícies històriques. Va ser documentat per J. Pardo l'any 1979 (INVENTARI, 1997). Les restes documentades per J. Estrada foren el resultat de les diverses prospeccions que efectuà entre els anys 40 i 50. No obstant les restes sempre es troben citades en el conjunt de troballes efectuades a la zona, prop de cal Jardiner (VILA, 2001).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; PARDO RODRÍGUEZ, J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50, Vol. II.: VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.