Els recs dels Horts de Mura Mura

Bages
Nucli urbà
Al sud de nucli urbà, a l'altra banda de la riera de les Nespres.

Coordenades:

41.69848
1.97623
414814
4616806
08139-133
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
Modern
Contemporani
XIV?
Regular
Es conserven alguns trams en bon estat, però no tot el conjunt per manca d'ús
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 013A00077
Cortés Elía, Mª del Agua

Hi ha un sistema de regadiu dels horts de Mura que aprofita l'aigua de les moltes fonts que hi ha a la zona. L'aigua d'aquestes fonts era canalitzada en sèquies i s'acumulava en basses, de les que s'extreia pel rec. Actualment, les sèquies s'han anat substituint per canonades, tot i que encara podem veure un fragment d'aquest enginyós sistema de canals que permet aquest tradicional sistema de conreus de regadiu al vessant sud del poble, a l'altra banda de la riera de Nespres. La font de la Coma forma part d'aquest sistema; raja sobre un bassal que fa les funcions d'emmagatzematge de l'aigua; també és el cas de les fonts del Formatget, del Foradot, la Blanquera, del Fèlix, Blanca, Sellerot i Sastre. Les feixes de conreu s'estan abandonant progressivament, tot i que se'n conserven moltes que proporcionen un paisatge molt característic dels horts de Mura, en el que es conserven els murs de pedra de les feixes, així com algunes basses i canalitzacions.

Es troba dins la zona del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Desconeixem el moment en que s'iniciaria aquest aprofitament de l'aigua de les fonts per regadiu, tot i que molt probablement dati d'època medieval i no s'hagi interromput al llarg de la història del poble. Aquest sistema comportava un ús racional de l'aigua, de manera que cada pagès tenia assignat dia i hora per poder regar quan es compartia l'aigua de la mateixa bassa, i cada un es cuidava del manteniment dels canals de la seva zona. A l'altra banda de la riera, al mateix poble, teníem el cas dels horts de cal Llobet i dels horts del Perich. Aquests horts es regaven amb aigua que es portava a l'altra banda mitjançat dos aqüeductes que salvaven el desnivell de la riera de Nespres i travessaven aquesta. Els dos aqüeductes, d'origen medieval, van desaparèixer en l'aiguat del 1962.