Dues Cases/Casa CM/Casa del Senyor Carlets Granollers

Vallès Oriental
Avinguda de Prat de la Riba, 8 i 14, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60338
2.28724
440606
4605987
08096-92
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
Popular
XX
Bo
La casa número 8 té la planta baixa molt reformada.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15312DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt de dos habitatges que es troben integrats dins el continu urbà de l'avinguda i que formen part d'una illa de cases de cases de composició uniforme dins la qual en destaquen aquestes dues construccions per la seva singularitat decorativa. Ambdues, entre mitgeres i en cantonada la número 14, cases presenten planta baixa i pis i es troben rematades per teulada a doble vessant, Les façanes es desenvolupen d'acord amb dos eixos de composició amb balconada a la primera planta, que donen pas a dues portes. La balconada de la casa número 14 és de planta sinuosa. El seu interès rau en el fet de que ambdues reprodueixen mitjançant materials "pobres", segurament fets per mestre d'obres o paleta, elements decoratius propis del llenguatge modernista que es troben en edificis destacats de Barcelona, com pugui ser el frontó en forma de papallona de la casa número 8 o els motius florals que coronen i les urpes de la base de la casa número 14, així com el treball decoratiu a l'arrebossat de la façana , el qual ha perdut, en bona mida, la seva coloració.

La casa número 6 es coneguda per la casa del senyor Carlets (informació oral anònima) mentre que la casa número 14 presenta un esgrafiat en façana amb les lletres "CM".. El carrer Prat de la Riba travessava la zona coneguda amb el nom d'Hortes Jussanes, a tocar el mas de les Tres Torres (GARCÍA-PEY, 1990).

GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.