Corral del Mas Roig Begues

  Baix Llobregat
  Disseminat de Mas Roig
  290 metres al sud-oest de Mas Roig
  417

  Coordenades:

  41.32334
  1.90858
  408659
  4575226
  08020-439
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A01000008
  Oriol Vilanova

  Corral de planta rectangular, amb els murs construïts amb blocs de pedra calcària lligats amb morter de calç i sorra i teulada de teula àrab a un sol vessant. La porta d'accés a l'interior es troba a la paret nord-est; presenta marcs de maó vist amb arc rebaixat. Al mur oposat hi ha una altra porta d'accés, rectangular, més senzilla. L'alçada màxima del corral és de 2,40 m.
  Adossat a aquesta edificació hi ha un mur de tanca, fet també amb blocs de pedra lligada i obert a l'aire lliure, que conforma l'àrea del corral pròpiament dita. El mur del costat nord-est d'aquest recinte ha estat enderrocat expressament, ja que s'hi adossa un annex modern, fet d'estructures metàl·liques i sostre d'uralita, utilitzat com a ampliació de l'espai del corral.
  El corral té un perímetre de 58 m i ocupa una àrea de 209 m2.