Conjunt cases al carrer Sant Cebrià Tiana

Maresme
Carrer Sant Cebrià, 15-19
Carrer Sant Cebrià

Coordenades:

41.48402
2.26848
438930
4592748
08282-98
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Popular
XX
Bo
Inexistent
IPA 9132
Fàcil
Residencial
Privada
9029103DF3982H, 9029102DF3982H i 9029101DF3982H
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil. Construcció subdividida en quatre vivendes iguals. Tot el conjunt està format per una planta baixa, un pis i un terrat. Destaca perquè tota la construcció es presenta "obra vista": el cos inferior utilitza el maó en la seva totalitat i en totes les obertures s'utilitza el maó col·locat a cantell. Cadascuna de les vivendes consten exteriorment d'un balcó i una finestra en el pis superior, i una finestra i una gran porta o portal de dus fulles a la part inferior o planta baixa. Corona la part alta de la cornisa una balustrada que tanca el terrat.

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=13675&consulta=MCUyKzQzMTQ4MiU=&codi=9132