Companyia Estebanell Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Rec 28-32, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60981
2.28504
440428
4606702
08096-163
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-096
Fàcil
Residencial
Privada
Companyia Estebanell i Pahissa, C/ Rec 28-32, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta irregular, aproximadament en forma d'U, en diversos cossos de diferents alçades. Destaca el volum sobreelevat respecte de la resta del cos posterior, orientat a l'Oest, de planta baixa, pisos i golfes, amb una potent cornisa que delimita un terrat de barana massissa d'obra, sota del qual s'observen unes finestretes perimetrals a manera de respiralls, sota de les quals hi ha els grans buits rematats per arc de punt rodó que donen al carrer del Rec. Destaca la seva solidesa, reforçada per pilastres, impostes i cornisa. El cos frontal de l'edifici, més baix, és de composició irregular amb un volum central més alt i els laterals més baixos graonat per la part esquerra. Destaca una tribuna de planta poligonal que sobresurt a l'alçada del segon pis de la façana

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-096

L'any 1913 va inaugurar-se l'enllumenat elèctric que la casa Estabanell i Pahissa va portar des de Centelles. Al cap de molt poc temps ajudaven a l'electrificació de la ciutat tres companyies més: l'"Energia eléctrica de Catalunya", "La Canadiense" i "La Cooperativa de Fluíd Elèctric" (GARRELL, 1960). La Companyia Estabanell i Pahissa produeix corrent elèctric, i n'ha subministrat a molts particulars i a la majoria de les fàbriques de Granollers. D'altra banda, algunes d'aquestes fàbriques també van vendre en algun moment energia a la companyia Estabanell, com la Roca Umbert.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell. JONCH, Antoni (1986) "La fauna del Vallès Oriental", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 21-34, Granollers: Servei Municipal de Cultura.