Castell de Rosanes
Martorell

  Baix Llobregat
  Turó del Peiret

  Coordenades:

  41.46578
  1.93069
  410705
  4591017
  Número de fitxa
  08114-183
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Romànic
  Modern
  Segle
  XII-XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN.1024-MH / R-I-51-5525 / Decret / 22/04/1949
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 1123
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08113A009000110000TM
  Autor de la fitxa
  Dídac Pàmies Gual. SPAL

  Diversos trams de la muralla, vestigis d'una torre de planta circular, una dependència deplanta rectangular que conserva parcialment una volta i una cisterna excavada al terreny. El recinte fortificat se situa a la plataforma superior del turó cobert per arbres i densos matolls que dificulten la visió de les restes conservades. Amida 20 m d'amplària per 36 m de llargària aproximadament. Al perímetre s'hi distingeixen diversos trams de la muralla que ressegueix el perfil del cim que té forma pentagonal allargada. Va ser bastida amb carreus de gres ben escairats col·locats en filades regulars a trencajunt, ocasionalment s'hi documenta algun tram fet amb opus spicatum. Les pedres estan lligades amb argamassa de bona qualitat i els angles són arrodonits. A la part més estreta del recinte, situada a l'extrem sud, hi ha les traces d'una torre de planta circular. A ponent, adossada a la muralla hi ha una dependència rectangular que amida 6 m d'amplària per 9 de llargària que encara conserva les restes d'una volta lleugerament apuntada feta amb carreus. A més, a tramuntana del recinte hi ha una cisterna rectangular soterrada. A diferents punts s'hi poden veure afloraments de la roca on hi ha la traça de diferents encaixos que fan pensar que, en els primers temps, bona part de les estructures s'haurien construït amb fusta. Es possible també que algunes dependències del castell s'hi establissin a les nombroses balmes que hi ha als pendents del turó.

  La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 72 BCIN-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

  El primer esment documental del castell data de 1033 amb el nom de Rodanas. El 1103 Guillem Ramon de Castellvell concedí en feu a Udalard Ramon el castell hi va fer ampliacions i fins i tot prengué el nom de Ramon de Rodanes. Vers l'any 1209, el castlà era Ramon de Recasens que tenia disputes relacionades amb els delmes de Martorell, i que fou substituït per Guillem de Rosanes (1217). En aquell moment tenia jurisdiccions a Abrera, Castellbisbal i Sant Esteve de Sesrovires. El llinatge dels Rosanes sempre fou feudatari dels Castellvell i, per tant, passà també a mans de la casa de Foix del 1309 al 1396. Galceran de Rosanes es distingí pel seu ajut i fidelitat a Jaume d'Urgell (1411). A començament del segle XVI, el castell passà a mans dels Torrelles, si bé l'any 1538 Hipòlita de Lihori, com a procuradora de la seva filla Estefania de Requesens i del seu gendre Juan de Zúñiga, comprà els béns que havia posseït Miquel Joan de Torrelles en el castell de Rosanes i en la vila de Martorell. Dels documents de compra es desprèn que ja aleshores el castell estava molt malmès. La darrera notícia del castell data del 1713 quan els filipistes inutilitzaren les defenses del castell, com van fer amb les del Castell del Priorat de Sant Genís de Rocafort i les Torres Grimenella i del Clos.

  PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.