Casanova de l'Oblaguer
Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector sud del terme municipal
  Emplaçament
  A 3300 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 63'4

  Coordenades:

  41.91519
  2.03267
  419781
  4640812
  Número de fitxa
  08212 - 20
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  Presenta esquerdes a les façanes, obertures tapiades i/o reformades, mal estat de la teulada i les canaleres així com també murs refets amb materials diferents, especialment a la façana nord.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 001A00067
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La Casanova de l'Oblaguer està situada als peus d'un petit turó a llevant del riu d'Ases, proper a les masies de la Comulleda i el Purgatori.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal amb un cos annexat a la dreta d'inferior nivell de teulada i diverses estructures al voltant de la façana principal, d'ús agropecuari, que tanquen formant una lliça. El volum principal està format per planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra presentant reformes amb maó en alguns sectors.
  La façana principal, orientada a l'oest, queda tancada al seu davant per diversos estables construïts amb pedra i teulada de doble vessant. Presenta una composició pràcticament simètrica en el volum principal, amb dues obertures per pis. A la planta baixa hi destaca una porta amb brancals de pedra i llinda de fusta. El primer pis hi ha dues finestres amb brancals de pedra, ampit motllurat i llinda de fusta, i a les golfes s'hi troben dues finestres emmarcades amb maó.
  La façana nord presenta els murs molt reformats i diverses obertures tapiades. S'hi obren dues finestres, una a nivell de planta baixa i l'altra a nivell de primer pis, ambdues emmarcades amb maó.
  La façana est presenta diverses obertures disposades irregularment, la majoria d'elles amb brancals de maó, entre les que s'hi troben algunes obertures tapiades. A nivell de planta baixa s'hi obre una petita finestra apaïsada i a nivell de primer pis n'hi ha tres, entre les que destaca la de l'extrem dret amb brancals de pedra , ampit motllurat i llinda de fusta. A les golfes s'hi troben dues finestres emmarcades amb maó.
  La façana sud queda dominada per un cos annex a nivell de planta baixa construït amb pedra i teulada a una vessant, i pel cos adossat a diferent nivell de teulada el qual presenta una finestra emmarcada amb maó. A l'esquerra d'aquesta façana hi ha una pallissa construïda amb obra que tanca un extrem de la lliça, ubicada davant de la façana principal. A l'entorn de l'edifici s'hi ubiquen diverses basses que s'utilitzen per l'abeuratge del bestiar.

  Es troba una referència de la Casanova de l'Oblaguer a mitjans del segle XIX, quan apareix en una relació de cases de la parròquia de Sant Andreu d'Oristà, l'any 1854. El mateix any, en una llibreta per cobrar lo reparto de "parapleitos" de tots los homes de edat de 57 anys a 60 en lo any 1854 apareix la Casanova de l'Oblaguer i deu anys més tard, trobem una referència a la masia en la descripció del terme parroquial de Sant Feliu Sasserra que passa pel "coll de Casanova de l'Oblaguer". Tot i així es pot situar l'origen de la masia entre finals del segle XVIII i principis del XIX.

  Arxiu de Secretaria del Bisbat de Vic, Arreglo parroquial 1855. Arxiprestat d'Olost
  Arxiu Municipal de Sant Feliu Sassera, Llibreta per cobrar lo reparto de "parapleitos" de tots los homes de edat de 57 anys a 60 en lo any 1854, secció 2.2.1
  ORDEIG, R, La parròquia de Sant Andreu d'Oristà, Patronat d'Estudis Ausonencs, vol. 7, núm. 79 1974