Casa Relats Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Martí Grivé, 47 . Carrer de Sant Josep de Calassanç, s/n 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60386
2.28993
440830
4606038
08096-75
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XIX
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Legal
PEPHA nou, Núm. R-065
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15305DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici aïllat amb tipologia de ciutat jardí, de planta baixa, pis i sota coberta acabada en una barana perimetral. Les façanes són planes, sense elements decoratius. La principal és de composició simètrica en tres eixos, amb buits de proporcions verticals emmarcats, balcons a la primera planta i finestres en la planta sota coberta. La portalada d'entrada està protegida per un porxo terrassa recolzat en columnes de ferro fos. El context on es situa és el primer eixampla de ciutat jardí del segle XIX. Actualment està submergit en una zona d'edificis d'habitatges amb mitgeres al descobert per la zona Nord. El jardí presenta una font sortidor davant l'entrada, i es complementa amb la tanca exterior que l'envolta (CUSPINERA et alií; 2001). Dos magnolis flanquegen la porta d'entrada. Al mateix jardí creixen, a més, altres espècies d'interès com un teix, una alzina de gran port, un bosquet de bambú i altres exemplars arboris de gran interès.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-065

L'anomenada Mineta o Mina Nova, que utilitzava durant uns dies l'aigua de la Mina d'en Fortuny de Canovelles, passa per aquest carrer, per la vora del lloc que ocupava l'antiga via fèrria de França (quasi a l'ara avinguda de Sant Esteve), i regava els camps del seu recorregut i vers Palou (LLOBET, 1986). Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, a la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986). Aquesta casa en concret va ser construïda pel Sr. Jaume Bultà, fabricant de teixits provinent de Vic, qui va obrir fàbrica a Granollers.

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. BAULIES I CORTAL, Jordi (1986) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. LLOBET I REVERTER, Salvador (1986) La formació del relleu i la funció de les aigües a Granollers. P.15-19. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.