Casa Rectoral Granollers

Vallès Oriental
Passeig del Dr. Fàbregas, 81 (Palou), 08400-GRANOLLERS
Plana agrícola de Palou

Coordenades:

41.58626
2.27913
439914
4604092
08096-84
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Legal
PEPHA nou, Núm. M-04
Fàcil
Residencial
Privada
Arquebisbat de Barcelona C/ Bisbe, 5, 08002-BARCELONA
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici aïllat de planta aproximadament rectangular. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabada amb ràfec perimetral de teula amb el capcer orientat a llevant i les façanes planes i arrebossades. A la façana nord hi ha la portalada d'entrada, de pedra, amb arc de mig punt. Al costat esquerra de l'entrada hi ha una fornícula. També hi destaquen tres finestres de proporció vertical i grans dimensions emmarcades amb brancals i llinda plana de pedra (CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. M-04.

El 1 de gener de 1928 Palou va perdre el seu ajuntament propi, el qual, en sessió del 29 de maig del 1927, acordà -amb la refermança de molts propietaris i personalitats del poble- la fusió amb el municipi de Granollers. Aquest acord és de gran importància per a l'expansió granollerina, a causa de la poca superfície jurisdiccional de Granollers fins al moment de l'agregació de Palou, amb la seva plana fronterera amb la ciutat i el camp que permetia l'engrandiment urbà per la part meridional. La primera cita documental coneguda és del 924, en que es cita "palatiolo" en una donació d'un camp de lli al Monestir de Sant Cugat. Segons l'Speculum decanatus vallensis, la seva església fou consagrada pel bisbe Berenguer, en honor de sant Julià màrtir, el dia primer de desembre del 1103. El terme de la parròquia comprèn un petit nucli prop de l'església i del camí que hi mena, des de la carretera del Masnou a Granollers, on hi ha la rectoria, les escoles i l'antic Ajuntament, i la resta per cases de pagès agrupades en alguns carrers i verals com Can Junyent, Sant Josep, Sant Joan i d'altres, i per masies aïllades, situades a la plana al·luvial del Congost o a les serres que dominen la plana palouenca.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.