Casa plaça Porxada 20
Granollers

  Vallès Oriental
  Plaça de la Porxada, 20
  Emplaçament
  Nucli antic de Granollers
  144

  Coordenades:

  41.608123423222
  2.2879978091059
  440673
  4606513
  Número de fitxa
  08096 - 19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Gòtic
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XV-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-087. Protecció de tipus II: Conservació amb reforma condicionada.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0867805DG4006E0001YI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Casa probablement d'origen medieval (segles XV-XVI) que ha conservat elements gòtics en la seva façana, per bé que amb importants reformes posteriors. Forma doble cantonada, amb tres façanes, de planta baixa, pis i sotacoberta. La coberta és amb teulada a dues vessants. La façana és plana de paredat arrebossat. L'element més significatiu és el finestral geminat de pedra, d'arc trevolat a la primera planta. Està situat sobre una font pública incorporada a la planta baixa de l'edifici, a l'interior d'un arc de mig punt cegat. Després d'unes reformes se'n va canviar la seva configuració inicial. (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

  Aquesta casa comparteix amb la resta d'aquesta petita illa el fet de disposar, a la façana de ponent, d’una sèrie d’arcs de mig punt. És difícil concretar quins d'aquests arcs són originals, restaurats o bé refets completament. Els dos situat al costat sud són els únics completament originals. Probablement són el testimoni més clar d'un hipotètic perímetre porticat al voltant de la plaça porxada, el qual estaria relacionat amb la funció del mercat, tal com detallem en l'apartat d'història.

  La plaça de la Porxada s’origina en una cruïlla de camins i, en època medieval, acollia la zona principal del mercat, que va ser un dels principals pols de creixement de la població medieval. La primera referència documental del mercat es remunta al 1041. Durant la segona meitat del segle XVI es transformà en la plaça que avui coneixem, quan es va bastir la gran construcció porxada (entre 1586 i 1587) que tenia la funció de llotja de gra de la vila, fet que evidencia la importància que tenia el mercat de cereals a Granollers. En aquesta plaça també hi havia alguns dels casals més notables de la vila, especialment al costat de migdia. Pel que fa a les façanes de les cases, hom ha cregut que formaven un porticat perimetral a l’entorn de la plaça. Tanmateix, aquesta hipòtesi no s’ha pogut confirmar, més enllà dels porxos que es localitzen a l’illa de cases situada a l’oest del carrer d’en Sastre. Precisament l'illa de cases de la que forma part aquesta casa número 20. Tot i això, hi ha documents antics (ja del segle XIV) que parlen de diversos arcs i porxos en cases de la plaça Major, els quals estarien vinculats amb l’activitat del mercat, ja que els seus propietaris pagaven censos als senyors del mercat.

  Pel que fa a aquesta casa en particular, el seu origen es pot situar als segles XV-XVI, a jutjar pels elements decoratius d'estil gòtic que conserva. Tanmateix al llarg dels segles ha estat objecte de reformes difícils de precisar.

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  GRANOLLERS, ESPAI, TEMPS (2001) Granollers, espai, temps. Granollers, Museu de Granollers.

  PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.

  PANCORBO, Ainhoa; VILA, Josep M i altres (direcció de Raquel LACUESTA i Albert LÓPEZ (2006). Topografia urbana de Granollers entre els segles X i XVI. Estat de la qüestió i hipòtesi de configuració. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona; Ajuntament de Granollers (treball inèdit), p. 217-218.

  SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.