Casa plaça Olles 3 Granollers

Vallès Oriental
Plaça de les Olles 3, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60832
2.28718
440605
4606535
08096-156
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-075
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15314DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta quadrangular. Consta de planta baixa i dues plantes pis amb coberta plana limitada per una balustrada. La façana és plana i està arrebossada i pintada. El coronament es fa mitjançant un entaulament que incorpora els respiralls de la coberta. La composició segueix tres eixos marcats pels buits de proporcions verticals emmarcats en el terç superior. En destaquen el balcó corregut de la primera planta i els tres de la segona, tots protegits amb baranes de ferro decorades amb dibuixos geomètrics de llenguatge noucentista (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-075

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.