Casa plaça de l'Oli 2 Granollers

Vallès Oriental
Plaça de l'Oli 2, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60845
2.28781
440658
4606549
08096-126
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-074
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15303DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres de planta baixa i quatre plantes pis amb coberta plana. La façana està composada simètricament segons dos eixos. En les tres primeres plantes sobresurt un cos, a manera de tribuna, que es troba coronat per una balustrada, que serveix com a balcó de la quarta planta. Els buits d'aquesta tribuna són de proporció quadrada, mentre que els de la quarta planta són d'arc de punt rodó. La façana, que està estucada, presenta especejament horitzontal junt a les mitgeres, i està acabada amb un empostissat que incorpora els buits de ventilació del terrat, fet a la catalana i una balustrada (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-074

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.