Casa plaça Cabrits 2 Granollers

Vallès Oriental
Plaça dels Cabrits 2, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60849
2.28742
440625
4606554
08096-125
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-021
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15307DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres, de planta quadrangular. Consta de planta baixa i dues plantes pis. La façana és plana, arrebossada, amb carreus a les cantonades. La composició es desenvolupa en tres eixos, L'entrada principal està desplaçada cap a l'esquerra. A la primera i segona planta hi ha tres buits d'arc escarser amb baranes de ferro. La cornisa, sobre la darrera planta, és potent, amb un domini de la línia horitzontal sobre la vertical.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-021

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.