Casa Paula Pinyol/Can Pinyol Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Corona, 17, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60571
2.28876
440734
4606244
08096-62
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1900
Manuel Guitart i Codorniu (arquitecte)
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-030
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15302DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis, situada a la plaça de la Corona, a l'eix que forma la carretera de Barcelona a Ribes. Façana plana de composició simètrica i vertical, coronada per una cornisa-balustrada que emfasitza i limita el pla de façana, amb un frontó que conté la data. És de destacar el tractament de la façana amb estuc geomètric floral. Les cartel·les centrals del balcó s'incorporen a l'arc reforçant l'entrada. Els elements formals d'aquesta són molt heterogenis amb un marcat caràcter eclèctic. Cal destacar el treball dels elements de ferro (CUSPINERA et alií; 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-030

Casa pertanyent a la família Pinyol Daví (GARRELL, 1960). El treball de forja va fer-se a Can Guidons de Granollers (GARCIA PEY, 1990). A Començament del segle, a la carretera, tirant amunt, tret de can Barangé, de cal Xic Ferrer i de can Camillo (cal Fideuer), la resta, fins al barri del Lledoner, tot eren ases de planta baixa i un pis, tal com ho eren a la part d'avall de la mateixa carretera, llevat de can Trotxa i de dues o tres cases més de la plaça de la Corona. La casa de can Bigas, l'havien edificada l'any 1891 i la de la família Pinyol Daví ho fou el 1900

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.