Casa Mestre
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Plaça de Milà i Fontanals, 9

  Coordenades:

  41.34858
  1.70153
  391373
  4578267
  Número de fitxa
  08305-328
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 13303CF9718S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i tres pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
  La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa, hi ha dos portals laterals al mig dels quals hi ha una obertura amb reixa. Tots amb l'arc rebaixat. A la planta principal, hi ha un balcó corregut amb tres obertures adintellades, sostingut per sis carteles. En el segon pis, trobem tres balcons d'obertura única adintellada, sostinguts per mènsules. En el segon pis, les obertures son tres finestres petites adintellades.
  El parament de la planta baixa és de bandes horitzontals exceptuant les parts superiors de les obertures que simulen dovelles. La resta del parament és llis. El coronament és amb cornisa i balustrades.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.