Casa Esteve Rodoreda Monràs Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Anselm Clavé 30, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60749
2.28852
440716
4606442
08096-122
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1928
M.J. Raspall i Mayol
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-009
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15302DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres, de planta rectangular. Consta de planta baixa i tres plantes pis amb coberta plana, limitada per una barana massissa. La façana és plana, arrebossada, composada simètricament segons dos eixos amb buits de proporcions verticals. Els balcons correguts i el ràfec de teula (podria ser un afegit posterior), trenquen la verticalitat constructiva. Els buits de les dues primeres plantes pis són de doble llinda, plana a nivell de fusteria a la primera i de perfil trencat i sinuós a la segona. En la tercera planta hi ha una arqueria de quatre buits amb arcs de punt rodó. Les baranes dels balcons i l'arqueria són de ferro, amb dibuixos geomètrics de llenguatge noucentista. La barana de la primera planta sembla haver estat substituïda (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-009

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,