Casa del Pont de l'Alba, cal Sargantana o Comardells
Puig-reig

  Berguedà
  El Pont de l'Alba
  Emplaçament
  Pont de l'Alba- L'Estació

  Coordenades:

  41.96361
  1.88046
  407229
  4646342
  Número de fitxa
  08175 - 271
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.:08174A009000470000HD
  Autoria de la fitxa
  Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

  Casa de pagès ampliada en diferents etapes i que ha perdut força de l'estructura originaria de masia. Es formada per dos cossos perpendiculars i consta de planta baixa, primer pis i planta sota teulada; de formes, solucions i materials austers, bona part dels murs de pedra han estat arrebossats per donar uniformitat a les façanes i a les ampliacions efectuades. Les finestres són força regulars, modernes del s. XIX i també té balcons amb barana de ferro forjat de la mateixa època. La façana es orientada a llevant i la casa es coberta amb teulada de teules àrabs a doble vessant i amb el carener paral·lel a la façana principal. Els tancaments són rectilinis, amb llindes de maó vist

  Coneguda des de l'època medieval amb el nom de La Coma de Comardells o Comardells, es una de les masies més antigues del terme parroquial de Sant Martí e Puig-reig. Ubicada en una turó assoleiat i envoltada de petits camps i feixies de terra on es conreava cereal i vi, a finals del s. XIX va vendre una part de les terres li foren expropiades per a la construcció de la carertera de Manresa a Berga (1860-64) i més tard, el 1882, van vendre terres a la companyia del ferrocarril Manresa-Berga que feu la esplanació pe a la construcció del tren en aquets sector. La parcel·lació i la esplanació de les costerudes feixes va permetre la instal·lació d'un petit nucli de cases que formen un petit aixample del barri de l'Estació.

  GALERA, S., OLLER, J., RIERA, M.A. , SERRA, R. (1986). Els Hospitalers al Berguedà a l'època moderna, L'EROL núm, 15.
  SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982