Casa del Passeig de Narcís Bardají, 8 Cubelles

Garraf
pg. De Narcís Bardají, 8
14

Coordenades:

41.20793
1.67292
388741
4562689
08074-82
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8827306CF8682N
Josep Anton Pérez Arriaga

La casa s'emplaça en un carrer principal, el Passeig de Narcís Bardají. Es tracta d'una casa entre mitgeres de planta baixa, pis i terrassa amb afegits de pisos superiors aixecats a posteriori. La façana presenta a l'actualitat un sòcol i orla decorativa en els límits de la façana. Actualment la planta baixa és ocupada per una comerç. El segon pis es compon de 4 pilars fets de maó, d'obra vista, més amples a la base i a la part superior que al cos principal. A la part de superior les imbricacions dels maons provoquen una estètica en les obertures semblants al motllurat. Una línia horitzontal de ceràmica dona lloc al terrat, tancat per barana i tres pilarets de maó decorats pel mateix tipus de ceràmica.