Casa carrer València 5-9 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de València 5-9, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61325
2.28877
440742
4607082
08096-177
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
1930-40
Marian Lasús i Pecamins
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-118
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4007E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular molt allargada, entre mitgeres, que fa cantonada. Consta de planta baixa i dues i tres plantes pis i presenta tres cossos que sobresurten una planta més per sobre de la resta de l'edifici. Els buits són apaïsats, llevat dels que es troben als tres cossos elevats, que tenen, a més, a les plantes superiors finestres d'arc de punt rodó. El cos central està emmarcat per dues xemeneies que el limiten. La façana es troba arrebossada i l'horitzontalitat ve reforçada per dues línies d'imposta entre la planta baixa i la primera i la que formaria la cornisa, però que queda trencada per la verticalitat dels tres cossos torre descrits.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-118

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986)..Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat, procés que encara continua. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben a la zona d'eixampla de la nova ciutat.

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,