Casa carrer Sant Salvador 7 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Salvador 7, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60676
2.28928
440779
4606361
08096-168
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-103
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Consta de planta baixa (modificada per l'ús comercial) i dues plantes pis amb coberta plana, limitada per un potent entaulament que incorpora els respiralls de la terrassa a la catalana, limitat en la part baixa per una imposta trencada que emmarca una franja d'esgrafiats i, coronat amb teules àrabs, que formen el ràfec. La façana és plana i esta arrebossada i pintada, composada simètricament segons tres eixos amb buits de proporcions verticals: els de la primera planta amb arc pla i els de la segona amb arcs de punt rodó al centre i escarsers als laterals. En el buit central hi ha un pesant balcó protegit amb balustres.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-103

Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986b)..

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,