Casa carrer Martí Grivé 10 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Martí Grivé 10 - Carrer de Palaudàries, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60364
2.28883
440738
4606015
08096-359
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
Regular
L'edifici es conserva en el seu estat original, però es troba força deteriorada. Un de les portes ha estat tapiada.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres per un costat i amb façana en els altres tres amb coberta de teula àrab a dues vessants i perfil sinuós tant al capcer com a les façanes curtes. Presenta tres eixos a la façana lateral i dos a la principal. Tots els vanos presenten la llinda amb arc lobulat. Els vanos de la façana principal estan emmarcat en el seu terç superior amb un trencadís de ceràmica. A la dreta de façana principal hi ha la porta amb un balcó de copa amb brendoles treballades a la primera planta. L'altre eix està format per sengles finestres superposades. Al remat de la façana. Al centre hi ha un buit ovalat calat amb un trifoli al centre. A la façana lateral, de paredat pla, hi ha tres eixos de composició amb un balcó de copa amb brendoles treballades a la primera planta, en el més proper a la porta. A la part posterior hi ha una eixida o jardí.

Martí Grivé, era natural de Granollers i fou el primer bisbe de Perth a Austràlia (BAULIES, 1965). . L'anomenada Mineta o Mina Nova, que utilitzava durant uns dies l'aigua de la Mina d'en Fortuny de Canovelles, passa per aquest carrer, per la vora del lloc que ocupava l'antiga via fèrria de França (quasi a l'ara avinguda de Sant Esteve), i regava els camps del seu recorregut i vers Palou (LLOBET, 1986).

LLOBET I REVERTER, Salvador (1986) La formació del relleu i la funció de les aigües a Granollers. P.15-19. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. Ajuntament de Granollers.