Casa carrer Joan Prim 6 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Joan Prim 6, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61002
2.2894
440792
4606722
08096-141
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1930-40
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-051
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 019A09001
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta rectangular amb planta baixa i dues plantes pis. La façana és plana, arrebossada i es desenvolupa en tres eixos. A la planta baixa, la porta d'accés es troba desplaçada cap a la dreta i emmarcada mitjançant especejament de carreus. A les plantes primera i segona els buits estan formats per balcons amb baranes de ferro treballades i alguns han estat reformats. La verticalitat és més acusada a la primera que a la segona planta. L'edifici està acabat en terrat a la catalana amb barana amb quatre pilastres rematades en hídries, sobre una cornisa i medalló que decora un frontó circular de coronament.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-051

El 1866 es va dedicar el abans carrer d'Isabel II a Joan Prim, el qual el 19 d'agost del 1842 va visitar Granollers, on fou rebut solemnement amb la banda del batalló de la caserna, en agraïment per la gestió del traçat de la carretera (BAULIES, 1986b). Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,