Casa carrer Joan Prim 132 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Joan Prim 132, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61278
2.29031
440870
4607028
08096-142
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
1940-50
J. García Alcañiz
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-057
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15324DG4017E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabada amb un treballat ràfec - imbricació de ceràmica vista. La façana és plana, estucada, recolzada sobre un sòcol d'aplacat ceràmic. La seva composició es desenvolupa en tres eixos amb buits de llinda plana de proporció apaïsada, emmarcats amb peces ceràmiques de color vermell. Sobre el portal d'entrada hi ha una placa de ceràmica amb un escut en relleu emfasitzat per una imposta interrompuda a plec de llibre i, a la dreta, es veu la grafia amb el nom de l'arquitecte (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-057

El 1866 es va dedicar el abans carrer d'Isabel II a Joan Prim, el qual el 19 d'agost del 1842 va visitar Granollers, on fou rebut solemnement amb la banda del batalló de la caserna, en agraïment per la gestió del traçat de la carretera (BAULIES, 1986b). Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,