Casa carrer de Corró 49 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Corró, 49, 08400-GRANOLLERS
Al costat del Camí Ral de Vic.

Coordenades:

41.61036
2.28802
440677
4606761
08096-131
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. P-06
Fàcil
Científic
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta quadrangular que fa cantonada amb el carrer de Torras i Bages, amb pati al costat de ponent, de planta quadrangular, de planta baixa i pis. La teulada és a dues vessants. Presenta tres façanes a l'exterior i una accentuada composició cúbica, constant de soterrani, planta baixa i pis. Les finestres són d'arc escarser emmarcades i són més baixes a la planta baixa. La façana és plana i està arrebossada. Sota coberta es desenvolupa un fris motllurat on es troben els respiralls. La façana que dona al pati del costat de ponent és similar per la composició i tractament que presenten les façanes que donen al carrer de Corró (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. P-06.

Formava part de l'Antic Institut i abans havia estat una caserna (Informació oral Sr. Eustaqui Casals). El carrer de Corró, parteix del portal del mateix nom. on es trobava la capella de Sant Antoni, després de Santa Elisabet, que es suposa va ser construïda el 1630, i que va desaparèixer l'any 1861 (HOMS, 1995). Es forma al segle XVI amb l'inici de l'edificació de diverses cases, per on passava el Camí Reial (BAULIES, 1965). Aquí es situava un dels portals a la ciutat emmurallada, constituint un punt estratègic d'accés tal i com es va considerar quan en plena crisis del segle XVI, i en concret l'any 1652, el "batlle de Morbo", per tal d'evitar el contagi de la pesta, mana tancar els portals de la ciutat, restant tan sols tres oberts, aquest de Corró i els de Barcelona i Caldes (DANTÍ, 1986). El geògraf Pau Vila diu d'aquest carrer: "Quan la carretera de Vic travessà definitivament la vila, trobà ja el pas amplament obert; puix que Granollers, ple de fe en els seus destins, havia aterrat les muralles i s'havia urbanitzat de manera apropiada per acollir-la, sense esperar que una resolució favorable fos presa. La nova via, avui centre de l'urbanisme granollerí, via sacra de la novella ciutat, ha portat l'ensopiment al vell carrer de Barcelona, per on entrava el camí ral i la tranquil·litat al de Corró, per on sortia" (VILA, 1930).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., DANTÍ I RIU, Jaume (1986) "Factors socio-econòmics dels segles XVI i XVII"", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 47-58 Granollers: Servei Municipal de Cultura. HOMS I COROMINAS, Josep (1995) Granollers. Retalls d'Història Urbana. Granollers: Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista del Vallès. VILA, Pau (1930) Assaig de Geografia Comarcal: El Vallès, a Comarca del Vallès, Granollers: Biblioteca d'Estudis Comarcals.