Casa carrer de Barcelona 26 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona 26, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60724
2.28681
440573
4606416
08096-124
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-015
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15307DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres que fa cantonada amb el carrer Museu, de planta aproximadament rectangular. Consta de planta baixa i dues plantes pis. Façana plana coronada per una cornisa i barana esgrafiada a franges horitzontals, composada simètricament segons un eix amb buits de proporcions verticals tancats amb persiana de llibret mòbil i balcó amb barana de ferro de barrots i dibuixos (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-015

Aquesta casa pertany al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,