Casa avinguda Prat de la Riba 46 Granollers

Vallès Oriental
Avinguda de Prat de la Riba 46, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.603
2.28527
440441
4605946
08096-136
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1912
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-044
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15321DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis. La façana és plana i està estucada amb especejament de carreus. La corona un treballat frontó de perfil corb, esculturat amb un element central de formes vegetals en altrreleu i la data esgrafiada de 1912. Limitat per una balustrada de dibuix vegetal amb pilastres rematades amb sengles hídries. La façana està composada segons dos eixos, amb buits de proporcions verticals, emmarcats, els de la planta pis, en el terç superior, a manera de guardapols. Una balconada de barana de dibuix d'estil clarament modernista uneix els buits de la planta pis, que es tanquen mitjançant fusteria de llibret mòbil (CUSPINERA et alií, 2001). Conserva l'antiga placa de numeració amb el número 62.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-044

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,