Casa avinguda Prat de la Riba 30 Granollers

Vallès Oriental
Avinguda d'Enric Prat de la Riba 30, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.6031
2.28577
440483
4605957
08096-137
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
Noucentisme
XX
1920
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-043
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15319DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici aïllat de planta baixa amb façana plana arrebossada. La principal amb tres eixos de composició i buits verticals, rematats per sengles guardapols corbats en relleu, amb decoració floral als timpans. La coberta és a la catalana. La façana està remarcada per falses pilastres esgrafiades amb decoració vegetal a les cantonades i rematada per un fris amb respiralls, decorat amb motius florals. Sobre el que descansa una balustrada amb pilastres amb un frontó central amb un medalló profusament decorat amb motius vegetals. Presenta un jardí a la part posterior.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-043

Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986), al final del qual es troba aquest edifici.

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,