Casa Alayó
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Plaça de Milà i Fontanals, 1

  Coordenades:

  41.34875
  1.70079
  391311
  4578287
  Número de fitxa
  08305 - 77
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  en restauració
  Protecció
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si:IPA 5006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 13305CF9718S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici que fa cantonada amb pati posterior compost d'un cos principal que consta de planta semisoterrada, planta baixa, planta pis i golfes i un cos complementari adossat a la mitjera que consta de planta baixa, dos pisos i golfa posterior. Coberta de teules àrabs a tres aigües.
  Façana principal fent cantonada amb obertures composades segons eixos verticals. Les obertures principals tenen les llindes d'una única peça i brancals de pedra adintellada. A la planta baixa, el portal d'entrada és d'arc rebaixat amb balcons ampitadors a banda i banda. A la planta pis, hi ha tres balcons d'obertura única adintellada que donen a la Plaça Milà i Fontanals i dues finestres al Raval de la Font. A les golfes hi ha tres obertures que són petits balcons.
  La façana del cos complementari té el portal adinetllat i dos balcons a cada pis. A la façana posterior hi ha un balcó corregut de tres obertures amb llindes i brancals de pedra.

  Segons la data del dintell de la porta balconera és de l'any 1702, però també pot ser la data d'una reforma concreta. Precisament, en el portal de la planta baixa hi ha la data de l'any 1886. La tanca es va construir l'any 1902 segons projecte de l'arquitecte Eugeni Campllonch i Parés.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.