Carrers d'Unió i del Sol Granollers

Vallès Oriental
Carrer de l'Unió, Carrer del Sol, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.6117
2.28925
440781
4606909
08096-207
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
Popular
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Aquests carrers formen part de l'eixampla granollerí en la seva part desenvolupada cap el cantó N del nucli medieval, al costat dels carrers de Corró i Joan Prim. Aquestes, com altres cases construïdes fins el primer terç del segle XX eren edificis senzills, habitats majoritàmiament per obrers, construïdes entre mitgeres, de planta baixa, o de planta baixa i pis, generalment amb una eixida posterior per al pou i safareig i algunes flors. Pel que fa al seu aspecte n'hi ha que encara recorden una tipologia popular tradicional i camperola, al costat d'altres que presenten ja una estètica urbana. En alguns casos, es poden veure elements decoratius, seguint l'estètica del moment de construcció. Destaquen els següents edificis que es troben relacionats seguint els carrers: CARRER SOL Es troba entre els carrers de Torras i Bages i de la Unió (GARCÍA-PEY, 1990) .SENARS: 21 (modernista), 23 (tipologia tradicional urbana), 27 (tipologia tradicional urbana), 53 (tipologia tradicional popular), 57 (tipologia tradicional urbana, modernisme pobre), / PARELLS: 28 (tipologia tradicional popular), 30 (tipologia tradicional popular), 42-44 / CARRER UNIÓ Es un carrer tortuós i estret. Comença al carrer de Joan Prim, frega la cara Nord del carrer del Sol i acaba al carrer de Corró (GARCÍA-PEY, 1990) . SENARS:11 (tipologia tradicional popular), / PARELLS 12 (tipologia tradicional urbana),

El carrer del Sol encara conservar el sabor dels darrers menescals del carrer de Corró. Abans es deia de les Banyes (GARCIA-PEY, 1990),

GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.