Carrer del Lliri/Carrer del Lleó Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Lliri, Carrer del Lleó, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60592
2.28896
440751
4606268
08096-107
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El carrer del Lliri s'inicia just al començament de l'avinguda de Sant Esteve i va fins a la plaça de la Corona, mentre que el de Lleó es paral·lel al d' Anselm Clavé (una part de la Carretera) cap a l'Est i que va des del carrer del Lliri fins a Josep Umbert (GARCIA-PEY,1990). Es tracta de dos carrers que mantenen en bona mida la seva tipologia tradicional d'habitatges de finals de segle XIX i començament del XX: cases de tipologia tradicional urbana, de petites dimensions, destinades a habitatges dels obrers de les fàbriques, composades de planta baixa i pis, la majoria, teulada a dues vessants amb ràfec "de tortuga", i presència de les primeres cases de veïns, de petites dimensions, de tan sols planta baixa i pis, les més, i arribant a fins tres altures, amb buits de finestres d'arc pla i balcons de vol reduït. Les façanes estan arrebossades, i presenten en les més senzilles tan sols un eix de simetria, marcat per la porta d'accés a la planta baixa i el balcó escassament volat a la primera planta. Del conjunt d'habitatges, en destaquen els que ocupen les numeracions següents, anotades per cada carrer: CARRER DEL LLIRI: 3-5, 7, 12, 14-16-18-20-22 (grup de cases de planta baixa i pis), 25-27-29 (interessant grup d'habitatges, tot i que els baixos es troben reformats), 33, CARRER DEL LLEÓ: 4, 6, 8 (planta baixa i pis), 10, 30

Les cases del carrer del Lliri i del carrer del Conestable de Portugal les va fer el constructor Lletjós (Informació oral Sr. Eustaqui Casals). Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986b)..

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura.