Carrer de Santa Anna / Can Senalla Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Anna, 4, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60873
2.28698
440589
4606581
08096-393
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En motiu de les obres que s'efectuaren J. Estrada va trobar-hi una canalització d'aigua d'origen romà, orientada de nord a sud i que segons el mateix autor tenia entre 20 a 30 cm d'amplada (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Documentat per J. Estrada el 1988 (VILA, 2001). La casa es diu can Senalla (GARCIA-PEY, 1990).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista Vallès. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.