Carrer de Catalunya / Carrer de Josep Maria Ruera Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Josep Maria Ruera, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61029
2.28695
440588
4606754
08096-208
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
Noucentisme
Popular
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Aquests carrers formen part de l'eixampla granollerí en la seva part desenvolupada cap el cantó NO del nucli medieval. Al darrer quart del segle XIX tan sols estaven constituïts per petits nuclis de cases al mig de la plana composada per hortes, camps i jardins, amb algunes tàpies que protegien les propietats. Aquestes com altres cases construïdes entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX eren edificis senzills, habitats majoritàmiament per obrers, construïdes entre mitgeres, de planta baixa, o de planta baixa i pis, generalment amb una eixida posterior per al pou i safareig i algunes flors. Pel que fa al seu aspecte n'hi ha que encara recorden una tipologia popular tradicional i camperola, al costat d'altres que presenten una aposta decidida per una estètica urbana. Al costat d'aquests edificis ja es comencen a construir les primeres cases de veïns amb alçades superiors. En alguns casos, es poden veure elements decoratius, com balustres ceràmics, d'acord amb els corrents estètics del moment. Al costats dels edificis d'habitatges també apareixen altres de tipologia industrial per hostatjar petits tallers. Els edificis que destaquen dins d'aquests carrers són els que es relacionen a continuació: CARRER DE CATALUNYA: 7 (tipologia tradicional urbana de planta baixa més pis), 9 (tipologia tradicional urbana de planta baixa), 13 (tipologia tradicional urbana de planta baixa), 27 (tipologia tradicional urbana de planta baixa), 30 (tipologia tradicional urbana de planta baixa), CARRER DE JOSEP MARIA RUERA 6 (trencadís i reixa, (tipologia tradicional urbana de planta baixa), 7 ((tipologia tradicional urbana de planta baixa amb frontó), 9 (tipologia tradicional urbana de planta baixa),11 (decoració ceràmica, modernista) 13 (modernista - noucentista, decoració ceràmica potent), 17 (reixa), 22 (amb frontó i respiralls)

El final del carrer de Josep Maria Ruera era antigament marcat per l'edifici de l'Escorxador. La resta eren hortes i, part d'amunt, hom podia veure-hi la verneda d'en Fortuny (GARRELL, 1960). A començament del segle XX en el carrer de Catalunya, hi havia hortes i l'era d'en Riera, davant la qual sols es trobaven uns tints i tres o quatre cases (GARRELL, 1960). El creixement industrial de la Vila provoca la construcció d'un bon nombre de cases, en la major part de les ocasions de planta baixa o de planta i pis, essent aquests carrers dos dels punts on van venir a viure els treballadors d'aquestes fàbriques. Existeixen restes de muralla carlina al carrer Josep Maria Ruera (Informació oral del Sr. Eustaqui Casals).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell.