Capella Santa Esperança Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Esperança, 15, 08400-GRANOLLERS
Tocant a la porta d'entrada de les muralles, sobre els corredors de Santa Esperança

Coordenades:

41.60769
2.28847
440712
4606464
08096-30
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1853
Bo
Va ser reedificada l'any 1853. A la darrera restauració s'ha repicat l'arrebossat (CUSPINERA et alií, 2001)
Legal
PEPHA nou, Núm. E-05
Fàcil
Religiós
Privada
Arquebisbat de Barcelona C/ Bisbe, 5, 08002-BARCELONA
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edificada sobre el corredor de Santa Esperança. Construcció de planta pis sobre una volta rebaixada, a manera de pont, coberta de teula a dues vessants, amb una petita imbricació - ràfec. S'hi accedeix mitjançant un tram d'escala amb porta al corredor, ubicada a l'edifici contigu. La capella té una àmplia obertura - balcó amb arc de mig punt, a plec de llibre, recolzat en imposta i protegit per una senzilla barana de ferro, que permetia de seguir les cerimònies des del carrer. La construcció està coronada per un campanar d'espadanya que marca l'eix central de la façana. La façana és de totxo vist. El gran buit d'arc rebaixat de la planta baixa està tancat per una portalada de ferro de dues fulles que tanca el corredor (PATRIMONI, 1985; CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. E-05

La parròquia de Sant Esteve antigament era dividida en barris, dotats d'una petita capella emplaçada als portals de la vila, com les de Sant Roc, Santa Esperança, Sant Cristòfol i Santa Anna, la desapareguda de Santa Elisabet i a l'eixampla del segle XVI, la dels Sants metges, fora muralla. El 1852 es produeix l'enderrocament de la capella de Santa Anna i el 1853 de la de Santa Esperança, per a construir-les al costat dels antics portals, obra que continuà tot seguit amb el trasllat lateral de les de Sant Roc (1853) i Sant Cristòfol (1854) (BAULIES, 1986). Actualment, a part el significat històric i les commemoracions anuals dels sants titulars, les capelles no representen cap aportació pràctica a les funcions pastorals de la parròquia (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372; BAULIES I CORTAL, Jordi (1986) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.