Capella de la Sagrada Família Muntanyola

Osona
Mas Aliberch. Zona de l'Aliberch
Trencant a BV-4317 Aliberch-Bons Aires. Aliberch de Baix s/n. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.89899
2.18417
432328
4638883
08129-116
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XIV-XVIII
Bo
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 003A00003
Anna M. Gómez Bach

Edifici religiós format per una capella d'una sola nau coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana situada a migdia. El portal es troba al centre de l'edificació; aquest permet l'accés a un espai rectangular cobert amb cúpula, tota pintada i ornamentada. Es conserva l'altar dedicat a la sagrada família, així com diversos elements litúrgics, i dos bancs per pregar. Al nord només hi ha una finestreta que permet l'accés a la llum natural. Sota els ràfecs dels murs laterals hi ha carteles, i els angles ostenten una profusa decoració ornamental. El parament està fet amb pedra local i morter arrebossat, i la coberta amb bigues de fusta i teula. Construcció d'una sola nau amb planta rectangular i coberta a dues vessants que es troba situada en un petit desnivell del terreny que afecta l'estructura i distribueix l'espai en dos nivells, en el superior del quals s'hi troba ubicada la capella. De l'estructura original es conserva l'eix constructiu basat en un recinte simple i unitari amb un accés al sud i una obertura decorada amb motllura a la cara est de la construcció. La capçalera de la capella presenta una estructura rectangular i al seu parament interior, parcialment arrebossat, s'hi observa l'existència d'una antiga obertura interior actualment tapiada. Del sistema constructiu destaca la combinació de petits carreus lligats amb morter rematats per blocs de dimensió mitjana disposats als angles.

La història de la capella es troba lligada a la del mas Aliberch. Aquest espai religiós format per una capella d'una sola nau coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana situada a migdia. Era emprada pels habitants del mas, però també pels religiosos de Vic que hi feien estades. Aquest edifici presenta diverses modificacions arquitectòniques en la seva estructura, dificultant la seva adscripció cronològica i els seus diversos usos. La modificació més significativa es troba a la part del sostre i la teulada, afectant de forma significativa la coberta de la capella; si bé es pot datar d'època moderna en el marc de sorgiment de les nombroses capelles particulars adscrites als grans masos del territori català.

GAVIN, J.M. (1984). "La Sagrada Família, os. 201" Inventari d'esglésies. Osona. n.15. Arxiu Gavin. Barcelona: 92.