Cantonada Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Elisabet, 5- Carrer de la Constància s/n, 08400-GRANOLLERS
A l'encreuament del carrer de Corró amb la muralla medieval

Coordenades:

41.60899
2.28772
440651
4606609
08096-32
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Renaixement
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. S-25
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. cad.: 15322DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Cantonada de pedra carreuada, a l'encreuament dels carrers Santa Elisabet i Constància. Per la banda de Santa Elisabet està coronada amb un capitell llis amb motllura simple per sobre el nivell del primer forjat (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. S-25

Al llarg de l'època medieval Granollers va canviant de jurisdicció (reial o senyorial) en funció dels interessos polítics de cada moment En els moments en que va pertànyer al domini reial, la vila va anar obtenint privilegis que afavorien la seva organització municipal, com per exemple l'exclusivitat de la justícia reial (1219), l'elecció de batlle, l'elecció de quatre jurats (1356) i la imposició de tributs municipals (1366) vinculat a la construcció de la muralla. El 1418 Granollers passà definitivament a poder reial i a patir de 1500, amb la instauració de la insaculació diversos privilegis van reforçar l'autonomia de la vila, que preparaven per al gran moment de Granollers, el segle XVI (GRANOLLERS, 2001). En el segle XVI, Granollers sobrepassa les seves muralles medievals, estenent-se pels carrers de Corró i de Barcelona. Significava el triomf de la classe menestral i l'augment del poder de les ciutats i reial (SESÉ, 1987a).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GRANOLLERS, ESPAI, TEMPS (2001) Granollers, espai, temps. Grnaollers, Museu de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.