Can Xirau Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Anselm Clavé 32, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.6074
2.28851
440715
4606432
08096-121
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-010
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15303DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular entre mitgeres. Consta de planta baixa i tres plantes pis. Presenta la façana plana, estucada, composada simètricament, coronada per una cornisa- barana massissa, limitada per dues pilastres medalló, amb buits de proporcions verticals emmarcats. Els balcons són de barrots de ferro i dibuixos (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-010

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on es troben representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,