Can València
Malla

  Osona
  Camí de Can València
  Emplaçament
  S'hi accedeix pel camí ral de Barcelona a Vic

  Coordenades:

  41.89644
  2.25476
  438181
  4638547
  Número de fitxa
  08111 - 56
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  La coberta presenta deficiències.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001906500DG33H0001ZS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  Can València és una masia del segle XVIII de planta quadrangular que s'estructura en dos crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada, mentre la resta d'obertures són arrebossades amb llinda de fusta. Davant la façana hi ha la lliça, tancada per diversos cossos annexes que es prolonguen pels laterals i una portalada amb llinda de fusta. A la façana posterior hi ha dues finestres d'arc pla arrebossat. El revestiment dels murs és arrebossat amb morter de calç.

  Durant el segle XVIII el mas València va passar per dificultats econòmiques, fins que l'any 1775 el seu propietari i hereu, Mateu València, va vendre el mas i les seves terres a Joan Sauri, prior de l'Hospital de la Santa Creu de Vic que anteriorment havia estat vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Malla. Tanmateix, es guardava el dret de recuperar-lo els anys següents, fet que devia succeir perquè els anys posteriors la família València encara consta com a propietària.

  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.