Can Trascó / Conjunt de Cases
Granollers

  Vallès Oriental
  Plaça de la Porxada, 2-3
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers
  144

  Coordenades:

  41.60793
  2.28716
  440603
  4606492
  Número de fitxa
  08096 - 158
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Any
  Possiblement 1846 i 1870
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-082. Protecció de tipus VII: Edificis substituïbles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0767707DG4006E0001TI; 0767706DG4006E0001LI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Conjunt de dues cases que han conservat força bé la tipologia constructiva originària, força similar, possiblement de mitjans de segle XIX o tal vegada una mica posteriors. Es tracta d'edificacions entre mitgeres, una de les quals fa cantonada. Consten de planta baixa i pis. Les façanes que donen a la plaça són planes, estan arrebossades i es composen segons un eix, presentant buits de proporció vertical tancats amb persianes de fusta de llibret mòbil i balcó de brèndoles de ferro. Estan coronades amb una cornisa i acroteri massís (CUSPINERA et alií, 2001). La casa número 2 presenta també una façana al carreró lateral, la qual es distribueix en tres eixos d'obertures de tipologia semblant a les de l'altra façana. Els baixos han estat modificats amb finalitats comercials.

  Fins l'any 2001 existia una tercera casa (número 4) de la mateixa tipologia formant conjunt amb aquestes dues, la qual  ha estat reformada profundament.

  La plaça de la Porxada s’origina en una cruïlla de camins i, en època medieval, acollia la zona principal del mercat, que va ser un dels principals pols de creixement de la població medieval. La primera referència documental del mercat es remunta al 1041. Durant la segona meitat del segle XVI es transformà en la plaça que avui coneixem, quan es va bastir la gran construcció porxada (entre 1586 i 1587) que tenia la funció de llotja de gra de la vila, fet que evidencia la importància que tenia el mercat de cereals a Granollers. En aquesta plaça també hi havia alguns dels casals més notables de la vila, especialment al costat de migdia. Pel que fa a les façanes de les cases, hom ha cregut que formaven un porticat perimetral a l’entorn de la plaça. Tanmateix, aquesta hipòtesi no s’ha pogut confirmar, més enllà dels porxos que es localitzen a l’illa de cases situada a l’oest del carrer d’en Sastre. Tradicionalment a la plaça s’hi han distingit almenys dos espais específics: la plaça del Blat (l’espai triangular entre el carrer de Sant Roc i la plaça) i la plaça de les Gallines (a la zona entre l’edifici de la Porxada i les cases situades al nord).

  Pel que fa a les cases objecte d'aquesta fitxa, no en coneixem gaires notícies concretes. La número 2 segons dades del cadastre (no sempre fiables) s'hauria construït el 1846 i la número 3el 1870, tot i que no es pot descartar que siguin més tardanes.

  Aquesta casa número 2 s'anomenava can Trascó i era propietat de la família Terrades. Aquests fabricaven tascons i per una mala pronúncia s'acabà coneixent aquesta casa com can Trascó i a la gent com en Pere Terrades Roca, deien "en Peret de can Trascó" (GARCIA-PEY,1990).

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.