Can Trascó / Conjunt de Cases Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Porxada 2-3, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60799
2.28715
440602
4606499
08096-158
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
1920-30
Bo
Fins l'any 2001 existia una tercera casa (número 4) de la mateixa tipologia formant conjunt amb aquestes dues, la qual ha estat reformada profundament.
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-083
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt de dues cases entre mitgeres, la del costat de migdia en cantonada. Consten de planta baixa i pis. Les façanes són planes, estan arrebossades i es composen segons un eix, presentant buits de proporció vertical tancats amb persianes de fusta de llibret mòbil i balcó de brendoles de ferro. Les façanes estan coronades amb una cornisa i acroteri massís (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-083.

La casa número 2 és can Trascó. Era propietat de la família Terrades. Aquests fabricaven tascons i per una mala pronúncia s'acabà coneixent aquesta casa com can Trascó i a la gent com en Pere Terrades Roca, deien "en Peret de can Trascó" (GARCIA-PEY,1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.