Can Teulé i Cal Rei
Malla

  Osona
  Camí de Can Teulé
  Emplaçament
  S'hi accedeix pel camí del Ricart

  Coordenades:

  41.89368
  2.2365
  436663
  4638254
  Número de fitxa
  08111 - 52
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  La coberta presenta deficiències i la casa de Cal Rei té la coberta desmuntada amb l'objectiu de restaurar-la.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001702300DG33H0001JS / 08110A007000390000HU
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  Can Teulé és una masia del segle XVIII que probablement va ser reconstruïda durant el segle XIX, moment en el qual se li va adossar un habitatge que es coneixeria com a Cal Rei. Les dues cases formen un edifici de planta rectangular que s'estructura en quatre crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. La casa de Can Teuler té accés des de la façana de migdia, on hi ha l'accés amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada i ceràmics, que indica que va ser refet amb posterioritat. La llinda tenia una data inscrita, tot i que l'erosió que presenta no permet observar-la. Al costat hi ha un portal més modern d'arc pla arrebossat. La majoria de finestres de la casa són amb llinda de fusta, algunes amb brancals ceràmics. A la façana de llevant s'hi observa un gran portal tapiat, amb llinda de fusta i brancals de pedra. La casa de Cal Rei s'adossa a la façana de ponent de Can Teulé i té accés per tramuntana a través d'un portal amb llinda de fusta i brancals ceràmics. Les obertures són amb llinda de fusta i d'arc pla arrebossast. Al seu voltant s'hi adossen diversos annexes agrícoles moderns. El parament dels murs és tàpia i de pedra irregular lligada amb argamassa, que està revestida amb morter de calç força deteriorat.

  Antigament era coneguda com la Casanova del Ricart, de la qual n'era una masoveria.

  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.