Can Serratussell Granollers

Vallès Oriental
Ricomà, 160, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60338
2.28614
440514
4605988
08096-135
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1912
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-045
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15311DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants. La façana és plana i estucada. Està coronada amb un treballat capcer esculturat de perfil trencat i sinuós, en el que hi ha tres elements esculturats en relleu, amb motius vegetals, contenint el central la grafia "1912". La composició de façana es fa simètricament segons dos eixos, amb buits de proporcions verticals, emmarcats amb llinda esgrafiada decorada amb motius geometrico-vegetals, tancats amb reixa de ferro i persiana de llibret mòbil el de la planta baixa i a les balconades de la planta pis. De la façana, un dels elements més destacats és la balconada que ocupa la quasi totalitat de l'amplada i que està protegida amb una treballada barana de ferro amb decoració geomètrica (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-045. L'adreça de l'edifici segons CUSPINERA et alií (2001) és Av. Prat de la Riba, 62.

Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, a la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986). Aquesta casa en concret, que es va construir l'any 1912, va ser propietat del Sr. Serratussell, qui va ser alcalde de Granollers.

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.