Can Serramià / La Gamba Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Elisabet 6, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60874
2.28783
440660
4606581
08096-174
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-110
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15315DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular allargada, entre mitgeres. Consta de planta baixa i dues plantes pis. La façana és plana i arrebossada amb dos eixos marcats pels buits que donen una gran verticalitat a la composició i que es troben protegits mitjançant baranes de ferro ornamentades a cop de fuet, formant un balcó corregut a la primera planta i dos d'individuals a la segona. Els buits estan emmarcats i, està coronat l'edifici presenta un ràfec.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-110

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.