Can Ronses / Can Mayol de la Riera Granollers

Vallès Oriental
Passeig del Dr. Fàbregas, 68 (Palou), 08400-GRANOLLERS
Plana agrícola de Palou

Coordenades:

41.58651
2.28015
439999
4604119
08096-113
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. M-03
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 000600DG4 C000
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Masia situada a la zona rural de cases disseminades a l'entorn del passeig que des de la carretera arriba fins a l'església. Consta de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues vessants desiguals limitada per una fina imbricació, amb el carener perpendicular a la façana. A l'eix central hi ha la portalada d'arc de mig punt (CUSPINERA et alií, 2001). A la planta primera existeixen diverses finestres adaptades a l'espai de la coberta.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. M-03.

El 1 de gener de 1928 Palou va perdre el seu ajuntament propi, el qual, en sessió del 29 de maig del 1927, acordà -amb la refermança de molts propietaris i personalitats del poble- la fusió amb el municipi de Granollers. Aquest acord és de gran importància per a l'expansió granollerina, a causa de la poca superfície jurisdiccional de Granollers fins al moment de l'agregació de Palou, amb la seva plana fronterera amb la ciutat i el camp que permetia l'engrandiment urbà per la part meridional. La primera cita documental coneguda és del 924, en que es cita "palatiolo" en una donació d'un camp de lli al Monestir de Sant Cugat. Segons l'Speculum decanatus vallensis, la seva església fou consagrada pel bisbe Berenguer, en honor de sant Julià màrtir, el dia primer de desembre del 1103. El terme de la parròquia comprèn un petit nucli prop de l'església i del camí que hi mena, des de la carretera del Masnou a Granollers, on hi ha la rectoria, les escoles i l'antic Ajuntament, i la resta per cases de pagès agrupades en alguns carrers i verals com Can Junyent, Sant Josep, Sant Joan i d'altres, i per masies aïllades, situades a la plana al·luvial del Congost o a les serres que dominen la plana palouenca.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.