Can Revento Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Corró, 50-52, 08400-GRANOLLERS
Al costat del camí ral de Vic.

Coordenades:

41.61068
2.28829
440700
4606797
08096-52
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Legal
PEPHA nou, Núm. R-038
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15353DG4007E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt de dos habitatges entre mitgeres, amb planta baixa, i dues plantes pis (la segona afegida posteriorment, amb coberta plana) i la número 52 amb pis i golfes, amb coberta de teula àrab. Façana plana de paredat arrebossat acabada amb una barana que prové d'una addició posterior. A la 50, a la planta baixa s'obre una portalada i a la primera finestra, tots dos elements fets en pedra i amb arc pla. A la 52 es veu part de la llinda de pedra d'arc pla a la portalada i finestra d'arc pla amb guardapols a la primera planta (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-038

Al número 50 vivia Joan Ramentol Martínet. De la mala pronunciació del cognom s'acabà coneixent-lo amb el motiu "Revento", així com casa seva (GARCIA-PEY, 1990). Aquesta casa, com altres ubicades al mateix context físic s'edifica al costat del camí ral de Vic, en un moment de desenvolupament econòmic de la vila durant el segle XVI. El carrer de Corró, parteix del portal del mateix nom. on es trobava la capella de Sant Antoni, després de Santa Elisabet, que es suposa va ser construïda el 1630, i que va desaparèixer l'any 1861 (HOMS, 1995). Es forma al segle XVI amb l'inici de l'edificació de diverses cases, per on passava el Camí Reial (BAULIES, 1965). Aquí es situava un dels portals a la ciutat emmurallada, constituint un punt estratègic d'accés tal i com es va considerar quan en plena crisis del segle XVI, i en concret l'any 1652, el "batlle de Morbo", per tal d'evitar el contagi de la pesta, mana tancar els portals de la ciutat, restant tan sols tres oberts, aquest de Corró i els de Barcelona i Caldes (DANTÍ, 1986). El geògraf Pau Vila diu d'aquest carrer: "Quan la carretera de Vic travessà definitivament la vila, trobà ja el pas amplament obert; puix que Granollers, ple de fe en els seus destins, havia aterrat les muralles i s'havia urbanitzat de manera apropiada per acollir-la, sense esperar que una resolució favorable fos presa. La nova via, avui centre de l'urbanisme granollerí, via sacra de la novella ciutat, ha portat l'ensopiment al vell carrer de Barcelona, per on entrava el camí ral i la tranquil·litat al de Corró, per on sortia" (VILA, 1930).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., DANTÍ I RIU, Jaume (1986) "Factors socio-econòmics dels segles XVI i XVII"", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 47-58 Granollers: Servei Municipal de Cultura. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. HOMS I COROMINAS, Josep (1995) Granollers. Retalls d'Història Urbana. Granollers: Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista del Vallès. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. VILA, Pau (1930) Assaig de Geografia Comarcal: El Vallès, a Comarca del Vallès, Granollers: Biblioteca d'Estudis Comarcals.