Can Ponet Granollers

Vallès Oriental
Plaça dels Cabrits, 7, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60862
2.28755
440636
4606568
08096-353
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Noucentisme
? - XX
Bo
Inexistent
nou PEPHA Fitxa. Núm. R-026
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis. Façana plana composada segons dos eixos, amb buits de proporció vertical, emmarcats, coronada amb una doble balustrada a dos plans, amb frontó central de perfil sinuós i balustres de pedra artificial, limitada per dues pilastres-medalló. En planta baixa presenta una àmplia portalada amb dovelles de pedra d'arc rebaixat, escapçats l'arc i el brancal del costat de ponent.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-026

En Josep Viaplana Llobet vingué de can Ponet de l'Ametlla del Vallès l'any 1920. Comerciant de vaques recorria tota la comarca reconegut sempre com en Ponet. Primer la casa del carrer Corró, 58 i després la del carrer Torras i Bages 17, i fins i tot la botiga de la plaça del Cabrits 7 es coneixien per en Ponet. (GARCÍA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.