Can Pinta Sol Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Anselm Clavé 2, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60827
2.28873
440734
4606529
08096-120
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-004
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres que fa cantonada corba amb el carrer de Sant Roc. Consta de planta baixa i tres plantes pis amb coberta plana, limitada per una balustrada. La façana és plana, arrebossada, composada segons quatre eixos, en la que domina el buit sobre el ple. La verticalitat queda trencada per una potent cornisa en el forjat de la primera planta amb imbricacions de totxo, així com per l'entaulament de coronació que inclou els buits de ventilació del terrat a la catalana, sota del qual existeix una fina cornisa que està recolzada en cartel·les. Els buits de finestres i balcons estan protegits per baranes de ferro amb dibuixos geomètrics de llenguatge noucentista (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-004. Encara que s'ha atribuït a M.J. Raspall i Mayol no és d'aquest autor. L'edifici on hi havia la capella de Sant Roc, va ser destruït durant el bombardeig de 1938 (Raspall va morir el 1937). Refet després en desconec les condicions. (documentat per les fotografies de després del bombardeig) i descoberts aquests aspectes per Lluís Tintó després de la redacció del PEPPAA

En Pere Dalmau Canela hi tenia aquí la seva botiga. Aquest establiment era famós a Granollers perquè hi havia de tot però era "can penja i despenja" perquè els objectes estaven col·locats de qualsevol manera per tot arreu, per aquest motiu es va fer famosa l'expressió "sembla can pinta sol", referida a la gent que tenia la seva casa desendreçada o era desmanegada amb les seves coses. La botiga es deia "El Sol", després el mateix amo posà barberia al costat, que feia córrer en Dalmau, així, i segons algunes opinions. El conjunt de pinta del barber i el sol de la botiga donà aquest nom. Segons una altra versió, el nom vindria a causa del fet que trobant-se en Dalmau en una ocasió pintant li preguntaren que feia i els contestà que pintava el sol (GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.