Can Pere de l'Arumí
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 15
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, al costat de la Casa Museu Verdaguer
  544 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93845
  2.31695
  443377
  4643168
  Número de fitxa
  08083 - 117
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12518-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46564
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.:3533414DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres reformat de planta rectangular, amb dos cossos adossats i un espai de pati posterior ubicats a la banda de migdia, amb accés des de l’avinguda de l’Atlàntida, 31. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un terrat orientat a migdia. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al nord-oest. Aquest parament està protegit amb un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Presenta obertures rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Les finestres tenen els ampits motllurats, tot i que els del pis superior han estat restituits. Destaca el portal d’accés principal, amb la llinda gravada amb l’any 1723 i decorada amb un baix relleu rectangular que integra un pilar coronat amb una creu patent. Al voltant d’aquest rectangle hi ha una inscripció de difícil lectura: “PERA I VAN BAE YE”. Al seu costat hi ha l’actual entrada al garatge, amb la llinda gravada amb les inicials “PC” i l’any 1956, data d’una possible reforma. La façana presenta un revestiment arrebossat i emblanquinat, amb un sòcol de carreus de pedra. La façana sud-est, orientada al pati, presenta dues galeries superposades als pisos superiors. Estan formades per dos arcs rebaixats arrebossats i emblanquinats. A l’extrem de llevant d’aquest parament s’hi adossen dos volums auxiliars de planta rectangular, amb les cobertes d’un sol vessant i destinats, en origen, a les tasques agrícoles.

  Altres noms relacionats amb l’edifici: can Valentí, can Beya i can Mateu.

  La casa és coneguda amb el sobrenom de can Pere de l’Arumí des de l’any 1934, quan s’hi van instal·lar els nous propietaris que procedien de la masia de l’Arumí. Anteriorment, l’edifici era propietat de Pere Beya, que els hi va vendre l’any 1923.

  És probable que el baix relleu rectangular del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 100.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.