Can Pepó Montornès del Vallès

Vallès Oriental
C/ Bruc, 12/ Mogent, 5-7 08170 - Montornès del Vallès

Coordenades:

41.54291
2.26554
438740
4599288
08136-117
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 33107DF3989N
KuanUm - Juana María Huélamo Gabaldón. / Ajuntament de Montornès del Vallès

Edificació de gran volum de planta baixa i dos pisos en tres cossos, als quals s'hi afegeix un annex de planta baixa a la part posterior. El cos central, amb aspecte de torre, fa d'eix de simetria als altres dos cossos per sobre dels quals sobresurt. Tots els angles d'edificació estan marcats per carreus de pedra vistos, mentre que les façanes estan arrebossades i pintades. La coberta de la torre central, a quatre aiguavessos, és independent de la resta de la teulada. Els altres cossos compateixen una única coberta, igualment a quatre vessants. Els ràfecs estan formats per caps de biga vistos de fusta. El cos central presenta un eix de composició vertical que s'eixampla a tres eixos al pis més alt. Totes les obertures són rectangulars i cobertes per llinda plana. Els cossos laterals tenen les obertures amb llinda plana a la planta baixa i primer pis, i llinda d'arc rodó a la segona planta. A la façana lateral i posterior destaca, al primer i al segon pis, una galeria amb grans obertures amb llinda d'arc de punt rodó i barana feta de totxos de ceràmica.

On ara hi ha aquest edifici, a la banda del carrer Major, hi havia la fonda del poble. Tenia un cafè-bar i algunes habitacions. Aquí hi va sojornar alguns dies el president Lluís Companys, amic de l'amo de l'establiment, Josep Viñallonga Duran (en Pepó). Anys més tard, ja en època de postguerra, el mateix Pepó va construir l'edifici actual a la zona dels patis i dels estables de l'antiga fonda.

ALCAIDE, M.; GENÉ, M. ; GUANYABENS, N. (2009). Montornès a la vista. Elements per a la descoberta del patrimoni cultural i natural de Montornès del Vallès. Ajuntament de de Montornès del Vallès.