Can Parellada de Sant Martí Sadevesa Torrelavit

Alt Penedès
Nucli de Sant Martí Sadevesa
272 m

Coordenades:

41.43204
1.69168
390689
4587545
08287-55
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
XIV
Bo
Legal
Text Refós Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries (set. 2005)
Sí, IPA, n. 4864
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 08287A032000150000XH
Oriol Vilanova

Masia de planta basilical, amb un cos central amb teulada a doble vessant que sobresurt dels cossos laterals situats a banda i banda. L'edifici està compost de planta baixa, pis i golfes. La façana principal presenta una disposició simètrica de les obertures, amb el portal d'accés d'arc de mig punt adovellat al centre de la planta baixa, al qual s'accedeix pujant dos graons amb la contrapetja decorada amb rajola de sanefa verda i groga. A cada costat de la porta d'entrada hi ha dues finestres quadrades, senzilles amb reixa de ferro moderna. A l'alçada del primer pis destaca la finestra central, de doble batent de fusta i balcó de pedra amb barana de ferro forjat, recta. A cada costat d'aquesta finestra hi ha dues més, també amb porta de doble batent i barana de ferro, però sense balcó. El cos superior, corresponent a les golfes, presenta dues finestres quadrades, senzilles. Pel que fa a l'interior, cal destacar els embigats de fusta de pi melis, als sostres, i l'enrajolat de rajola de terra cuita amb decoració en estries circulars gravades, que acomplia, a més la funció de paviment anti-relliscant. Al redós de la masia, especialment a la part posterior, hi ha alguns annexos corresponents a les caves Naveran.

Aquest immoble també és conegut com a La Casa de Dalt, i antigament, Ca les senyores Alegret. Al segle XIV l'indret devia pertànyer a l'aloer Bertran del Bosc. Més tard passà a mans de la família Ferrer, partint-se la finca al segle XVII: així, la Casa de Dalt passà a ser possessió del llinatge Rossell de Vilafranca del Penedès, després passà als Cases, i al segle XIX, als Alegret, que ho van vendre a Pau Parellada, el qual havia fet fortuna a l'illa de Cuba. L'actual propietari, Michel Gillieron i Parellada de Naveran, n'és descendent. Can Parellada va ser un dels escenaris de la sèrie de TV3 "Nissaga de Poder".

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arxiu Servei de Patrimoni Arquitectònic.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 298.
TORRES, Montserrat (2002): "Can Respall dels Horts", dins El Cep, n.16, p. 6. Ajuntament de Torrelavit.